Gabinet al. Piłsudskiego 18a

Mini implanty dla utrzymania dolnej całkowitej

Mosty porcelanowe na implantach

Proteza szkieletowa - mosty porcelanowe - zatrzaski kulowe

Zabiegi implantacji